MACIEJ KAMIŃSKI

lekarz specjalista w ortopedii i traumatolgii narządu ruchu

"Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną."

- Hipokrates -

POZNAJ MOJĄ OFERTĘ

Choroba zwyrodnieniowa - endoprotezoplastyka

Choroba zwyrodnieniowa jest patologią prowadzącą do „zużycia” powierzchni stawowych i częściej występuje u osób z wysoką masą ciała(wysoki BMI). Dobrze znaną przyczyną zmian zwyrodnieniowych jest konflikt udowo-panewkowy (FAI) u podłoża, którego leży mechaniczna niezborność powierzchni stawowych kości udowej oraz panewki. Obecnie nacisk kładzie się na wczesne wykrywanie patologii prowadzących do zwyrodnień. Pózne rozpoznanie początkowych faz dysplazji stawu biodrowego (nieprawidłowe ukształtowanie) może prowadzić do zaawansowanych zmian co może skutkować trudnościami  w leczeniu operacyjnym związanymi z deformacjami kostnymi ale także z przykurczami mięśniowymi. Podobny wpływ na funkcję stawu biodrowego mają złamania okołostawowe jak zmiany o podłożu infekcyjnym, niedokrwiennym lub wrodzonym. Szczególnie w przypadku zmian wrodzonych sukces terapeutyczny wiąże się z szybkim rozpoznaniem dlatego w przypadku dolegliwości ze strony stawu biodrowego należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem ortopedą.