MACIEJ KAMIŃSKI

lekarz specjalista w ortopedii i traumatolgii narządu ruchu

"Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną."

- Hipokrates -

POZNAJ MOJĄ OFERTĘ

Biodro trzaskające /coxa saltans/

Biodro trzaskające lub coxa saltans , to wyczuwalne lub słyszalne przeskakiwanie w okolicy biodra które ma miejsce podczas ruchu . Może być związane z bólem lub występować zupełnie bez dolegliwości. Problem występuje szczególnie często u tancerzy, piłkarzy, biegaczy, kulturystów ale również u przeciętnych zjadaczy chleba. Przyczyną przeskakiwania mogą być zarówno problemy wewnątrz stawu (uszkodzenia obrąbka) oraz problemy na zewnątrz stawu (przeskakiwanie pasma biodowo piszczelowego). W obydwu przypadkach można zastosować leczenie endoskopowe ( artroskopia biodra lub uwolnienie endoskopowe pasma biodrowo piszczelowego) które daje bardzo dobre długoterminowe efekty i uwalnia od uporczywego bólu – jednocześnie pozwalając na utrzymanie dotychczasowej aktywności. Dodatkowo przewaga technik endoskopowych nad tradycyjnymi metodami „na otwarto” sprowadza się do mniejszej ingerencji w struktury okołostawowe.