MACIEJ KAMIŃSKI

lekarz specjalista w ortopedii i traumatolgii narządu ruchu

"Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną."

- Hipokrates -

POZNAJ MOJĄ OFERTĘ

Wapniejące zapalenie ścięgien

Wapniejące zapalenie ścięgien jest częstą patologią ścięgien stożka rotatorów o nieznanym pochodzeniu. W chorobie dochodzi do odkładania się kryształów wapnia w ścięgnach. Podczas odkładania się kryształów w ściegnie pacjenci mogą być zupełnie bezobjawowi lub mogą doświadczać silnych dolegliwości bólowych. Dolegliwości bólowe zawsze występują w fazie resorbcji kryształów podczas samoistnej naprawy ścięgna. W większości przypadków stosuje się leczenie zachowawcze. Pacjentów poddaje się fizykoterapii (np.falą uderzeniową). Duże złogi można wypłukiwać ze ścięgien pod kontrolą USG przy użyciu igły i strzkawki z solą fizjologiczną. W wyjątkowych przypadkach stosuje się leczenie operacyjne (artroskopia barku).