MACIEJ KAMIŃSKI

lekarz specjalista w ortopedii i traumatolgii narządu ruchu

"Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną."

- Hipokrates -

POZNAJ MOJĄ OFERTĘ

USG barku

Ultrasonografia jest doskonałą metodą do oceny struktur barku. Badanie to jest najbardziej efektywne gdy trzeba odpowiedzieć na pytanie o wielkość uszkodzenia ścięgien. Przy pomocy USG można uzyskać szybką i dokładną (rozdzielczość wyższa niż w rezonansie magnetycznym) ocenę struktur barku. Ultrasonografia , rezonans magnetyczny oraz klasyczne RTG są badaniami, które się wzajemnie uzupełniają. Większość pacjentów wykonuje RTG na którym zaobserwujemy zwapnienia i zmiany zwyrodnieniowe. Samo USG wystarczy u pacjentów z uszkodzeniem stożka rotatorów i z ciasnotą podbarkową , natomiast jest ono bezużyteczne u osób z niestabilnoscią (uszkodzenia obrąbka) – wówczas wykonujemy badanie rezonansem magnetycznym.