MACIEJ KAMIŃSKI

lekarz specjalista w ortopedii i traumatolgii narządu ruchu

"Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną."

- Hipokrates -

POZNAJ MOJĄ OFERTĘ

Sztywność stawu

Patologia najczęściej zdarza się u osób powyżej 40 roku życia. Występuje w przypadku unieruchomienia barku na kilka dni. Charakteryzuje się nagłym początkiem, bólami z przodu barku, brakiem obrzęku i ograniczeniem ruchomości o więcej niż 50% we wszystkich kierunkach. Jednocześnie nie stwierdza się uszkodzeń struktur stawu. Ból występuje stale niezależnie od aktywności i może nasilać się w nocy. Badanie lekarskie i diagnostyka powinny wykluczyć inne przyczyny ograniczenia ruchomości. Celem leczenia jest zniesienie bólu przy pomocy leków z jednoczesnym stopniowym odzyskiwaniem fizjologicznego zakresu ruchów w trakcie rehabilitacji. Leczenie operacyjne (artroskopia barku) stosuje się w wyjątkowych przypadkach.