MACIEJ KAMIŃSKI

lekarz specjalista w ortopedii i traumatolgii narządu ruchu

"Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną."

- Hipokrates -

POZNAJ MOJĄ OFERTĘ

Stożek rotatorów

Zabiegi artroskopowe poprawiły współczesne rozumienie i możliwości leczenia uszkodzeń stożka rotatorów. Celem leczenia jest naprawa uszkodzonego ścięgna i umocowanie go we właściwym dla niego miejscu (odtworzenie warunków anatomicznych) tak aby ponownie mogło działać tak jak dotychczas. Warunkiem sukcesu jest prawidłowe wygojenie ścięgna.  Dlatego uważa się że najlepszymi kandydatami do naprawy stożka są pacjenci niepalący w wieku artroskopii. Najlepsze wyniki dają operacje artroskopowe.  Ścięgno mocuje się we właściwym miejscu za pomocą specjalnych kotwic które wkręca się w kość. Nitki przymocowane do kotwic służą do przyszycia ścięgna. W ten sposób lekarz stwarza warunki do wygojenia ścięgna we właściwym miejscu. Po zabiegu ręka jest unieruchomiona w specjalnej ortezie (aparat unieruchamiający) na około 6 tygodni. U pacjentów u których spodziewamy się trudności w wygojeniu ścięgna stosujemy leczenie nieoperacyjne.