MACIEJ KAMIŃSKI

lekarz specjalista w ortopedii i traumatolgii narządu ruchu

"Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną."

- Hipokrates -

POZNAJ MOJĄ OFERTĘ

Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego

Uszkodzenia ścięgna głowy długiej m.dwugłowego są częstą przyczyną  bólu i dysfunkcji barku. Ból lokalizuje się w przedniej części barku, może obejmować cały bark i promieniować do łokcia nasilając się podczas jego zgięcia, a także podczas aktywności sportowych związanych z rzucaniem. Przyczyny uszkodzeń są różne ale najczęściej dotyczą zapaleń, rozerwania, niestabilności, uszkodzeń troczka i uszkodzeń górnej części obrąbka stawowego (tzw.SLAP). Najczęstsze patologie związane są z niestabilnością („wyskakiwaniem”) ścięgna z rowka  mogą towarzyszyć uszkodzeniom takich struktur stawu barkowego jak  obrąbek  i stożek rotatorów (szczególnie uszkodzeniom ścięgna mięśnia podłopatkowego).  Początkowo dolegliwości związane z procesem chorobowym ścięgna leczy się zachowawczo unikając aktywności wywołujących ból, prowadzi się rehabilitację ruchową oraz przyjmuje leki przeciwzapalne. Czasami do pochewki ścięgna podaje się injekcje sterydowe. Jeżeli nie ma poprawy po 6 miesiącach leczenia rozważa się interwencję chirurgiczną w postaci artroskopii barku. Zabieg polega najczęściej na odcięciu przyczepu ścięgna (tenoliza) lub odcięciu ścięgna i umocowaniu w rowku na kości ramiennej (tenodeza).