MACIEJ KAMIŃSKI

lekarz specjalista w ortopedii i traumatolgii narządu ruchu

"Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną."

- Hipokrates -

POZNAJ MOJĄ OFERTĘ

Niestabilność barku

Zaopatrzenie pierwszego zwichnięcia barku odbywa się często nieopracyjnie. U osób młodych (poniżej 30 roku życia) istnieje wyższe ryzyko ponownych zwichnięć. Im więcej zwichnięć tym większe prawdopodobieństwo uszkodzeń  które będą wymagały rekonstrukcji.  Zaniechanie konsultacji lekarskiej może skutkować szybkim postępem zmian zwyrodnieniowych i znacznym ograniczenia funkcji stawu. Właściwe postępowanie może zapobiec poważnym następstwom urazu.  Wiele osób korzysta jednynie z porad fizykoterapeutów co jest błędem gdyż udowodniono, że rehabilitacja mięśni  barku w żadnym stopniu nie poprawia stabilności stawu barkowego w przypadku gdy istnieją uszkodzenia struktur wewnątrzstawowych. W zależności od tego czy są uszkodzone elementy „miękkie” czy kostne proponuje się naprawę obrąbka(tkanki miękkie) lub panewki kostnej stawu (struktury kostne). Obydwie procedury są postępowaniem operacyjnym i wykonuje się je zarówno metodą na „otwarto” (klasyczny zabieg z szerokim nacięciem skóry)  i artroskopowo.