MACIEJ KAMIŃSKI

lekarz specjalista w ortopedii i traumatolgii narządu ruchu

"Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną."

- Hipokrates -

POZNAJ MOJĄ OFERTĘ

Uszkodzenia więzadeł pobocznych kolana

Więzadło poboczne piszczelowe (MCL) pomaga utrzymać właściwe stosunki pomiędzy kością udową i piszczelową od wewnętrznej strony stawu kolanowego. MCL zapobiega koślawieniu kolana (skrzywieniu do wewnątrz) i jest więzadłem które najczęściej ulega uszkodzeniom podczas aktywności sportowej.  Do urazu dochodzi najczęściej w wyniku bezpośredniego urazu w zewnętrzną stronę kolana co prowadzi do przegięcia stawu do wewnątrz (koślawienie).Uszkodzone więzadło poboczne piszczelowe zazwyczaj ulega wygojeniu, są jednak sytuacje, w których podczas regeneracji dochodzi do wydłużenia (rozciągnięcia) jego włókien.  Uszkodzenia klasyfikuje się w 3 stopnie: stopień pierwszy – więzadło bolesne, obrzęknięte ale bez cech przerwania; stopień drugi – uszkodzenie częściowe, więzadło rozciągnięte ale nadal prawidłowo stabilizuje; stopień trzeci – całkowite rozerwanie prowadzące do niestabilności stawu. Objawy uszkodzenia to przede wszystkim ból, obrzęk oraz krwiak od wewnętrznej strony kolana. Niższe stopnie uszkodzeń pozwalają na poruszanie się, ale zazwyczaj chód jest niewydolny z utykaniem na ugiętym kolanie.

Czynniki zwiększające ryzyko urazu MCL:  sporty kontaktowe, sporty, w których dochodzi do nagłych zmian kierunku biegu (tenis,piłka nożna),słaba kondycja fizyczna,niewłaściwy sprzęt. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia więzadeł pobocznych należy zadbać o właściwą rozgrzewkę przed wykonywaniem jakiejkolwiek aktywności sportowej.

Uszkodzenia MCL, jeśli prawidłowo leczone zazwyczaj ulegają wygojeniu bez konsekwencji dla funkcji stawu.  Początkowe leczenie sprowadza się do zmiejszenia obrzęku oraz dolegliwości bólowych. Często zaleca się chodzenie w asekuracji kul łokciowych do momentu odzyskania możliwości chodzenia bez utykania. Możliwe jest również czasowe zastosowanie ortezy stawu kolanowego. W rzadszych przypadkach ostrego uszkodzenia MCL z towarzyszącymi uszkodzeniami łąkotek i/lub więzadeł krzyżowych może być konieczne leczenie operacyjne.