MACIEJ KAMIŃSKI

lekarz specjalista w ortopedii i traumatolgii narządu ruchu

"Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną."

- Hipokrates -

POZNAJ MOJĄ OFERTĘ

Uszkodzenia powierzchni stawowych (chrząstki)

Powierzchnie stawowe są uformowane przez chrzęstkę, która jest wysoko zorganizowaną tkanką posiadającą zdolność do przenoszenia obciążeń występujących podczas ruchu stawu. Jeżeli dojdzie do urazu chrząstka ma bardzo ograniczone możliwości regeneracji . Urazy chrząstki mogą mić różne podłoże – od pojedynczych dużych urazów do powtarzających się stale uszkodzeń o małej sile. Około 70% uszkodzeń chrząstki jest uwidaczniana jedynie podczas artroskopii stawu.  Współczesne lecznie obejmuje artroskopię stawu połączoną z debridementem (oczyszczaniem) chrząstki, mikrozłamnia (zabieg pozwalający uwolnić do stawu komórki macierzyste szpiku), przeszczepy własnych komórek oraz przeszczepy od dawcy.  W przypadku rozległych uszkodzeń stosuje się endoprotezoplastykę. Pomimo faktu ,iż pacjenci uzyskują ustąpienie dolegliwości, niestety żadna z metod współczesnego leczenia nie odtwarza pierwotnej objętości, grubości i wytrzymałości uszkodzonej chrząstki.  Nadal prowadzone są badania nad preparatami, które będą mogły odbudować chrząstkę  Skuteczność dostępnych powszechnie preparatów „na stawy” jest na poziomie efektu placebo dlatego tak ważne jest ustalenie indywidualnego planu leczenia ze swoim lekarzem