MACIEJ KAMIŃSKI

lekarz specjalista w ortopedii i traumatolgii narządu ruchu

"Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną."

- Hipokrates -

POZNAJ MOJĄ OFERTĘ

Uszkodzenia łąkotek

Łąkotki są chrzęstno włóknistymi krążkami położonymi pomiędzy powierzchniami stawowymi kolana utworzonymi przez kość udową i piszczelową. Służą stabilizacji kolana,  absorbują około 50% obciążeń stawu, a także rozprowadzają płyn stawowy na chrząstkach.  Uszkodzenia łąkotek kolana są często wynikiem urazów sportowych jednakże w wielu innych przypadkach nie daje się określić przyczyny uszkodzenia.  Każde rozerwanie może wywoływać ból, upośledzać funkcję kolana, a przede wszystkim zwiększać  ryzyko zmian zwyrodnieniowych w stawie.  Leczenie jest zależne od czasu kiedy doszło do uszkodzenia, lokalizacji uszkodzenia oraz ewentualnych uszkodzeń towarzyszących takich jak np. zerwanie więzadła krzyżowego przedniego. Możliwości leczenia zachowawczego są ogranicznone dlatego częściej stosuje się leczenie operacyjne i w zależności od rodzaju uszkodzenia wybiera się usunięcie częściowe lub całkowite, szycie łąkotki lub przeszczep łąkotki od dawcy (allograft). Aktualnie leczenie operacyjne polega na wykonaniu artroskopii stawu.  Leczenie ma na celu uratowanie uszkodzonej łąkotki za wszelką cenę gdyż usunięcie łąkotki przyśrodkowej powoduje wzrost obciążenia powierzchni stawowych w tej części o około 100%, z kolei usunięcie łąkotki bocznej wiąże się ze wzrostem obciążenia w bocznej części stawu aż o 200-300%. Aby uniknąć dalszych konsekwencji urazu łąkotki należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.