MACIEJ KAMIŃSKI

lekarz specjalista w ortopedii i traumatolgii narządu ruchu

"Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną."

- Hipokrates -

POZNAJ MOJĄ OFERTĘ

Endoproteza stawu kolananowego

Choroba zwyrodnieniowa jest najczęstszą patologią stawów. Częstość jej występowania wzrasta z wiekiem . Uważa się iż schorzenie to częściej występuje w krajach rozwiniętych niż w rozwijających się . Obecnie dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową odczuwa około 10% mężczyzn i 20% kobiet powyżej 60 roku życia . W populacji powyżej 75 roku życia problem dotyczy już 85% osób. W Europie zmiany zwyrodnieniowe w zdjęciach RTG stwierdza się   u 13%kobiet i 8%mężczyzn w wieku 45-49 lat, wskaźnik ten osiąga 55% i 22% dla 80-latków. W przypadku rozległych zmian w stawie, stosuje się endoprotezoplastykę . W związku z rosnącą długością życia człowieka zabiegów tych wykonuje się coraz więcej. Całkowita endoprotezoplastyka daje poprawę jakości życia pacjentów (zniesienie bólu, poprawa funkcji stawu) u ponad 90% operowanych osób. Zabiegi wykonuje się najczęściej w znieczuleniu przewodowym „w kręgosłup”. Rodzaj implantu dobiera się w zależności od zaawansowania zmian chorobowych kolana. Pacjent od następnego dnia wstaje na nogi i rozpoczyna rehabilitację.