MACIEJ KAMIŃSKI

lekarz specjalista w ortopedii i traumatolgii narządu ruchu

"Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną."

- Hipokrates -

POZNAJ MOJĄ OFERTĘ

Artroskopia kolana

Artroskopia jest procedurą polgającą na wprowadzeniu urządzenia grubości długopisu (artroskopu) do stawu poprzez niewielkie nacięcia skóry (1-2cm) w okolicy stawu. Artroskop jest rodzajem urządzenia optycznego, który pozwala na ocenę struktur wewnątrzstawowych. Zazwyczaj odbywa się to po jednoczesnym wprowadzeniu do stawu roztworu soli fizjologicznej, która ułatwia oglądanie jego wnętrza. Oceniamy  wszystkie struktury wewnątrzstawowe: chrząstki stawowe, błonę maziową, więzadła, ścięgna, łąkotki. Ta część zabiegu to artroskopia diagnostyczna, która po wprowadzeniu endoskopowych (miniaturowych) narzędzi chirurgicznych staje się artroskopią operacyjną (terapeutyczną), gdyż za pomocą wprowadzonych instrumentów możemy wykonywać procedury naprawcze uszkodzonych struktur lub je usuwać. Najczęstszymi wskazaniami do wykonania artroskopii są urazy stawów, niestabilności stawów, ciała wolne w stawie, złamania śródstawowe, zmiany zwyrodnieniowe, reumatoidalne zapalenie stawów.