MACIEJ KAMIŃSKI

lekarz specjalista w ortopedii i traumatolgii narządu ruchu

"Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną."

- Hipokrates -

Lekarz ortopeda Maciej Kamiński

Urodzony w 1978 roku w Kościanie absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas staży m.in w Oddziałe Urazowo Ortopedycznym NZOZ w Puszczykowie  pod kierownictwem prof. Tadeusza Trzaski, następnie doskonalenie umiejętności praktycznych w  Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu „Szpital w Śremie” oraz   SP ZOZ Szpital w Kościanie . Tytuł specjalisty w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu uzyskuje w 2012 roku. W swojej praktyce zawodowej w leczeniu zabiegowym preferuje wykorzystanie technik małoinwazyjnych oraz endoskopowych co pozwala na zdecydowane skrócenie okresu rekonwalescencji pacjenta. Członek PTOiTr (Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii) oraz ESSKA (Europejskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii).

Dyplomy i certyfikaty